Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

Steun ons

De huidige situatie in Europa vraagt om een actieve Commissie Meijers. De Stichting tot Steun Commissie Meijers* is in 2015 opgericht om de Commissie Meijers te faciliteren, met name op het gebied van fondsenwerving. Aanleiding voor de oprichting is de noodzaak om nieuwe financierende partijen aan te trekken. De Commissie Meijers is een unieke groep hoogleraren, rechters, advocaten en wetenschappelijk medewerkers in Europa die systematisch Europese voorstellen op het gebied van strafrecht, migratie, privacy en discriminatie toetst aan de eisen van de democratische rechtsstaat. Door vroeg te reageren en contact te onderhouden met wetgevende instellingen heeft de Commissie Meijers in de afgelopen twee decennia een belangrijke bijdrage geleverd aan de rechtsstatelijke kwaliteit van Europese regelgeving op justitieel gebied. Voor een actueel overzicht van de uitgeoefende activiteit(en) van Stichting tot Steun Commissie Meijers kunt u ons laatste jaarverslag bekijken. 

Wilt u de Commisse Meijers steunen met een gift? 

Een donatie is op verschillende manieren mogelijk.

  1. Makkelijk, snel en betrouwbaar via Geef.nl. Iedere bijdrage is welkom.
  2. Wilt u een groter bedrag doneren, of een periodieke schenking doen? De Commissie Meijers is geregistreerd als ANBI, uw gift is dus (onder voorwaarden) aftrekbaar. Neem voor meer informatie contact op met post@commissie-meijers.nl.
  3. U kunt uiteraard ook een donatie overmaken. Het banknummer van de Stichting tot Steun van de Commissie Meijers is NL48TRIO0391007823 (Triodos Bank).

Wilt u eerst meer informatie ontvangen over de plannen van de Commissie Meijers voor de komende jaren? Neem contact op met post@commissie-meijers.nl. 

De leden van de Commissie Meijers doen hun werk voor de Commissie onbezoldigd. Hun onkosten worden vergoed. Alleen de secretaris is (part-time) in dienst van de Commissie. De Commissie Meijers dankt de volgende organisaties voor hun langjarige ondersteuning: 

* Bezoekadres Stichting tot Steun Commissie Meijers:
Surinameplein 124III
1058GV Amsterdam
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:
Surinameplein 124III
1058GV Amsterdam
Nederland

E-mailadres:
post@commissie-meijers.nl

RSIN nummer:
854987824

KvK-nummer:
62861204

Overige ANBI gegevens:
Zie voor meer informatie over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de Stichting tot Steun onze statuten, te raadplegen via de volgende link: Stichting-Statuten stichting steun Cie Meijers

Zie voor de balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren:

Jaarrekening 2023 – realisatie en begroting Cie Meijers

Jaarrekening Cie Meijers 2022