Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

Commissieleden

Prof. Ashley Terlouw

Chairwoman
Fulltime Professor of Sociology of Law, Radboud University Nijmegen | Chairwoman of the Section for Sociology of Law/Migration Law | Chairwoman of the Research Centre for State and Law (SteR) | Chairwoman of the Meijers Committee since September 2020

Barbara Safradin

Executive Secretary
Researcher in European Asylum law and EU Fundamental Rights

Jasper van Berckel Smit

Projectmedewerker
Promovendus internationaal vluchtelingen- en migratierecht, Universiteit van Amsterdam

Dr. Evelien Brouwer

Vicevoorzitter
Universitair docent Publiekrecht en Technologie, Universiteit Utrecht

Dr. Sanne Buisman

Vice chairwoman
Assistant Professor of criminal law, VU University Amsterdam

Dr. Sanne Buisman

Vicevoorzitter
Universitair Docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Hemme Battjes

Lid
Hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Madalina Busuioc

Extern Lid
Universitair Docent Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam.

Florin Coman Kund

Extern Lid
Universitair Docent Europees Unierecht aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam

Merijn Chamon

Extern Lid
Universitair Docent Internationaal en Europees recht aan de Universiteit Maastricht

Dr. Els De Busser

Lid
Universitair Docent Cyber Security Governance, Leiden Universiteit

Dr. Sarah Eskens

Lid
Universitair Docent Recht en Technologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Melanie Fink

Lid
Universitair Docent Europees Recht, Universiteit Leiden

Dr. Pim Geelhoed

Lid
Universitair hoofddocent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen | Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Prof. Tarlach McGonagle

Lid
Universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam | Hoogleraar Mediarecht & Informatiemaatschappij aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Prof. Kees Groenengijk

Lid
Emeritus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen | Voorzitter Commissie Meijers 1997 – 2014

Maarten Den Heijer

Lid
Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam | Bestuurslid, Universitair Vluchtelingenfonds UAF

Prof. Hielke Hijmans

Lid
Lid van het Executive Committee en Voorzitter van de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit | Deeltijds Hoogleraar, Instituut voor Europese Studies, Vrije Universiteit Brussel

Dr. Eva Hilbrink

Lid
Universitair docent Europees en Internationaal recht

Dr. Maarten Hillebrandt

Lid
Universitair Docent Universiteit Utrecht (Utrecht School of Governance)

Rob Van Der Hoeven

Lid
Raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Dick Houtzager

Lid
Senior Program Manager bij ZonMW

Arrien Kruyt

Lid
Interim manager en Mede-oprichter, Landelijk Bureau Racismebestrijding

Prof. John Morijn

Lid
Lid van het College voor de Rechten van de Mens | Bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen // Universitair Docent Europese mensenrechten, Rijksuniversiteit Groningen.

Ellen Nissen

Lid
Promovendus, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. André Nollkaemper

Lid
Hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit van Amsterdam

Prof. Jannemieke Ouwerkerk

Lid
Hoogleraar Europees Strafrecht, Universiteit Leiden

Nilza Pinto

Lid
Coördinator IDEM Rotterdam, Radar/Art. 1 Anti-Discrimination Bureau

Sadhia Rafi

Lid
Programmamanager Strategisch Procederen, VluchtelingenWerk Nederland

Prof. Theo De Roos

Lid
Emeritus hoogleraar strafrecht, Tilburg University | Honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch | Voorzitter van de Commissie Meijers van 2014 tot 2020

Prof. dr. Jorrit Rijpma

Member
Hoogleraar Europees Recht, Universiteit Leiden

Dirk Schaap

Lid
Advocaat bij Inigo Advocaten

Dr. Anne-Marie Smit

Lid
Raadsheer, Gerechtshof Den Bosch | Contactpunt van het Europees Justitieel Netwerk voor strafzaken

Nico Tuijn

Lid
Senior raadsheer afdeling strafrecht Gerechtshof Den Bosch

Dr. Karin de Vries

Lid
Universitair hoofddocent staatsrecht, Utrecht Universiteit | Plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens

Dr. Bahija Aarrass

Member
Universitair docent staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Sjarai Lestrade

Lid
Universitair hoofddocent strafrecht Radboud Universiteit Nijmegen | Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland

Dr. Joske Graat

Lid
Universitair Docent (Europees) Strafrecht Universiteit Utrecht

Dr. Marloes Van Noorloos

Lid
Universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden | Voorzitter, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

Barbara Wegelin

Lid
Jurist, Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Dr. Janna Wessels

Lid
Universitair docent migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Simon J. van der Woude

Lid
Advocaat en lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten

Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius

Lid
Hoogleraar ICT en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen