Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

Geschiedenis

De Commissie Meijers is in 1991 opgericht op initiatief van Herman Meijers, oud-hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij en een groep juristen en de organisaties die hen steunden, maakten zich ernstig zorgen over de overmatige geheimhouding rond Europese besluitvorming, het gebrek aan democratische controle en de de factouitschakeling van de kritische analyse door buitenstaanders vanwege het gebrek aan actuele informatie.  

Begin jaren ’90 betrof dit vooral het Verdrag van Schengen tot gedeeltelijke opheffing van grenscontoles binnen Europa. In dit verdrag werden z.g. compensatoire maatregelen geïntroduceerd. Deze maatregelen, die veelal achter gesloten deuren werden overeengekomen, werden genomen om de negatieve neveneffecten die men verwachtte van een gebied met open grenzen en vrij personenverkeer, te kunnen tegengaan.  

Het ingrijpende karakter van deze maatregelen op de rechtspositie van burgers in de Europese Unie en de burgers afkomstig uit landen van buiten de EU (derdelanders), zowel aanwezig op het grondgebied van de EU als degenen die toegang willen krijgen tot de EU, was van begin af aan een bron van aanhoudende zorg van de leden van de Commissie Meijers. 

Hoewel we de regulering van Schengen nog steeds volgen, hebben wij onze aandacht verbreed naar het gehele Europese migratie- asiel- en strafrecht. Momenteel focussen wij daarnaast op de volgende onderwerpen:  

  • Europese democratie, transparantie en rechtsstaat 
  • Europees asiel- en migratierecht 
  • Europees gelijke behandelingsrecht 
  • Europees databeschermingsrecht en het gebruik van Europese informatiesystemen 
  • Europese standaarden in het strafrecht 
Voorzitters 
  • Herman Meijers (1992-1998)  
  • Kees Groenendijk (1998-2014)  
  • Theo de Roos (2014-2020)  
  • Ashley Terlouw (2020-tot heden)