Commentaren

CM1801

CM1801 Brief over de implementatie van Europese richtlijnen

Naar aanleiding van het aangescherpte handhavingsbeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen heeft de regering de Tweede Kamer bij brief van 13 december 2017 enkele voorstellen gedaan om in de toekomst tijdiger te implementeren en boetes te voorkomen. De Commissie Meijers onderschrijft het belang van het prioriteren van implementatiewetgeving, van zuivere implementatie en van lastenluwe implementatie (onderdelen a, b en d van de brief).