Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

Waken over de rechtsstaat in de Europese Unie

Een project van de Commissie Meijers

De Commissie Meijers maakt zich zorgen over de huidige ontwikkelingen in diverse EU-lidstaten die de rechtsstaat in de EU aantasten. De Commissie neemt ook bijzondere risico’s waar bij de oprichting van nieuwe EU-agentschappen en bij veranderingen in de bevoegdheden of structuur van bestaande agentschappen.

In dit project reflecteert de Commissie Meijers kritisch op deze twee belangrijke onderwerpen en brengt deze continu onder de aandacht via informatieverspreiding en analyses (zie o.a. Rule of Law Dashboard en Comments), alsmede de organisatie van diverse expertbijeenkomsten.

Voor meer informatie over het project, klik hier.