Commentaren

CM1712

CM1712 Reactie van de Commissie Meijers op het regeerakkoord 2017-2021

In deze brief maakt de Commissie Meijers enige opmerkingen over in het regeerakkoord opgenomen afspraken op de beleidsterreinen Justitie en Veiligheid en Asiel en Immigratie. Onze Commissie heeft een selectie gemaakt van voorstellen waarvan zij bespreking op grond van haar mandaat het meest van belang acht.