Commentaren

CM1707

CM1707 Brief over de formatieonderhandelingen

De Commissie Meijers stuurt een brief met betrekking tot de verkennende gesprekken tot vorming van een nieuw kabinet. Onderdeel van de gesprekken zijn volgens de media opname in een regeerakkoord van ‘Turkijedeals’: afspraken met landen buiten Europa, naar voorbeeld van die met Turkije, over het direct terugnemen van asielzoekers en migranten. Tevens zou volgens de berichtgeving sprake zijn over het inrichten van asielprocedures buiten de Europese Unie (external processing).