Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht
CM2111

Tekortkomingen in de toegang tot documentenpraktijk van Frontex

Deze notitie gaat nader in op Frontex’ implementatie van het EU-recht op openbare toegang tot documenten, een centrale pijler van het voor EU-organen juridisch bindende transparantiekader. De notitie zet de volgende aspecten uiteen:

  • het juridisch kader voor toegang tot documenten (sectie 2);
  • Frontex’ verplichting tot het proactief openbaarmaken van documenten (sectie 3);
  • Frontex’ praktijk bij het behandelen van verzoeken om toegang tot documenten (sectie 4); en
  • de kwestie van toegang tot de rechter waar het openbare toegang tot documenten-besluiten betreft(sectie 5).
Commentaar downloaden
Commentaar downloaden

Gepubliceerd op
5 oktober 2021

EU agencies
transparency

Laatste commentaren