Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

19 maart 2024

VACATURE – Leden van de subcommissie strafrecht Commissie Meijers

Per 1 mei 2024

De Commissie Meijers

De Commissie Meijers (http://www.commissie-meijers.nl/nl/) is een onafhankelijke groep van juridische experts die de Europese instellingen (de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement) en de Eerste en Tweede Kamer (ongevraagd) adviseert over het Europese straf-, asiel-, migratie-, privacy-, non-discriminatie- en institutioneel recht. De Commissie Meijers bevordert de openbare en democratische besluitvorming, het respect voor mensenrechten en de waarborging van de toegang tot de rechter in het proces van de Europese samenwerking op het gebied van justitie, migratie en veiligheid. De Commissie Meijers formuleert zo vroeg mogelijk een wetenschappelijk oordeel over de mensenrechtelijke en democratische implicaties van nieuwe Europese voorstellen die betrekking hebben op deze beleidsterreinen. De Commissie Meijers bestaat uit wetenschappers, rechters en advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De Commissie wordt ondersteund door aanverwante organisaties. 

De subcommissie strafrecht volgt kritisch de ontwikkelingen op het gebied van het straf(proces)recht in EU-verband en met betrekking tot de Nederlandse implementatie van EU-wetgeving. De subcommissie formuleert schriftelijke commentaren over de mensenrechtelijke en democratische implicaties van deze ontwikkelingen.

Per direct is er een vacature voor leden van de subcommissie Strafrecht.

Taken

– Verrichten van onderzoek op bovengenoemde thema´s, schrijven van concepten voor de inhoudelijke bijdragen (notities) van de Commissie Meijers en becommentariëren van de concepten door mede-subcommissieleden.

– Actief deelnemen aan de plenaire vergaderingen van de Commissie Meijers en van de subcommissie (iedere zes weken).

– Bijhouden en signaleren van politieke ontwikkelingen op strafrechtelijke thema’s in EU-verband.

– Leden van de subcommissie kunnen tevens betrokken worden bij het bezoeken van en/of presentaties geven voor relevante politieke en beleidsactoren en sponsoren en bij de organisatie van evenementen zoals congressen op hun expertisegebied.

Criteria

– U hebt een uitstekende kennis en beheersing van het Europese strafrecht en kunt uw kennis en standpunten schriftelijk helder onder woorden brengen.

– U hebt affiniteit met het Europese strafrecht in brede zin en met de doelen van de Commissie Meijers.  

– U bent bereid en beschikbaar om tijd te investeren om zich te verdiepen in Europees-strafrechtelijke ontwikkelingen en daarover schriftelijke stukken te schrijven.

– U bent onderzoekend ingesteld en kunt zich snel nieuwe onderwerpen eigen maken.

– U hebt een uitstekende beheersing van het Engels in zowel woord als geschrift.

– U hebt een goede passieve beheersing van het Nederlands. Nederlandse schrijf- en spreekvaardigheid zijn een pré.

De Commissie Meijers hecht veel waarde aan een diverse samenstelling en streeft naar een inclusieve werksfeer tijdens de plenaire bijeenkomsten en die van de subcommissies. Wij menen dat een veelheid aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis ten goede komt aan de kwaliteit van ons werk. Wij moedigen alle gekwalificeerde kandidaten aan om te solliciteren.

Vragen

Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen met mw.dr. L.A. van Noorloos, L.A.van.Noorloos@law.leidenuniv.nl.

Stuur uw sollicitatiebrief en CV vóór 30 april 2024 aan het secretariaat van de Commissie Meijers via: post@commissie-meijers.nl.