Commentaren

CM2007

CM2007 EAB - Overlevering naar Polen opgeschort - Oproep tot politieke

In deze notitie wordt de opschorting van de EAB-uitleveringen tussen EU-lidstaten en Polen en de gevolgen daarvan voor de rechtsstaat in de EU besproken. In afwachting van uitspraken van het Hof van Justitie EU in een tweetal prejudiciële verwijzingen van de rechtbank Amsterdam, zijn door die rechtbank alle overleveringen naar Polen opgeschort. Ook de Duitse overleveringsrechter weigerde eerder al naar Polen over te leveren.