Commentaren

CM2004

CM2004 Note on steps to take towards the improvement of the transparency of Council decision making during the upcoming EU Presidency of the Federal Republic of Germany

On 1 July 2020, the Federal Republic of Germany will take over the Presidency of the Council of the European Union. In this capacity, Germany will set the Council’s decision-making agenda for six months. Given the pre-eminent importance of ensuring the transparency of European decision making, the Meijers Committee applauds this commitment. To facilitate the German Presidency’s work in this area, the Meijers Committee presents this note with six realistic proposals for improvement of the current transparency arrangements. 
CM2003

CM2003 Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus (migratieketen)

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart jl. betreffende Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus. Daarin wordt aangekondigd dat nieuwe asielzoekers niet tot de COA-opvang worden toegelaten en dat identificatie, registratie en gehoren worden opgeschort. Later werd verduidelijkt dat nieuwe asielzoekers tijdelijk in noodopvang terecht kunnen, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet.

 

CM2002

CM2002 Brief over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2020. Ter voorbereiding op het Algemeen overleg, vindt u in deze brief enkele commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de JBZ-Raad.

CM2001

CM2001 Brief over de Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020. Ter voorbereiding op het Algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Informele JBZ-Raad.

CM1912

CM1912 Brief over de JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019. Ter voorbereiding op het algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de JBZ-Raad.