Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht
CM2103

Reactie internetconsultatie intrekking Nederlanderschap

De Commissie Meijers heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel om de ‘horizonbepaling’ bij artikel 14 lid 4 RWN te laten vervallen, waardoor het ook na 1 maart 2022 mogelijk zal blijven om zonder definitieve strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap in te trekken van personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. De Commissie Meijers pleit in deze reactie tegen dit wetsvoorstel.

Commentaar downloaden
Commentaar downloaden

Gepubliceerd op
22 januari 2021

migration law

Laatste commentaren