Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht
CM2108

Onnodig restrictieve uitleg Unierecht staat menselijke maatvoering in de weg

Op 24 juni 2021 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de maatvoering in het vreemdelingenrecht. Naar aanleiding hiervan schreef de Commissie Meijers een bijdrage, waarin de aandacht wordt gelegd op de toepassing van het EU-recht. Volgens de Commissie Meijers kan een betere toepassing van het EU-recht bijdragen aan de menselijke maatvoering in het migratierecht. We roepen de Tweede Kamer op om erop toe te zien dat de arresten van de Europese Hoven loyaal worden uitgevoerd.

Commentaar downloaden
Commentaar downloaden

Gepubliceerd op
10 juli 2021

migration law

Laatste commentaren