Commentaren

CM1804

CM1804 Brief over de JBZ Raad van 8 en 9 maart (Dublin en Procedureverordening)

De Commissie Meijers attendeert de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid op de vooruitgang in de onderhandelingen in de JBZ-Raad over de herzieningen van de Dublinverordening en de Asielprocedureverordening en plaatst daarbij enkele commentaren. 

CM1803

CM1803 Registration of criminal records of Union citizens in ECRIS-TCN

The Meijers Committee once again draws your attention to the issue of registration of criminal records of Union citizens in ECRIS-TCN. The European Parliament in its position on the proposal for the ECRIS-TCN Regulation clearly expressed the wish that EU nationals should not be covered by the Regulation.

CM1802

CM1802 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) 12 December 2017, COM (2017) 794

The Meijers Committee would like to draw your attention to certain matters in this proposal, mostly with regard to data protection, in general and more in specific. 

Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD: External processing im Asylverfahren

CM1801

CM1801 Brief over de implementatie van Europese richtlijnen

Naar aanleiding van het aangescherpte handhavingsbeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen heeft de regering de Tweede Kamer bij brief van 13 december 2017 enkele voorstellen gedaan om in de toekomst tijdiger te implementeren en boetes te voorkomen. De Commissie Meijers onderschrijft het belang van het prioriteren van implementatiewetgeving, van zuivere implementatie en van lastenluwe implementatie (onderdelen a, b en d van de brief).