Commentaren

Input offered by the Meijers Committee to the European Ombudsman own-initiative inquiry OI/2/2017/TE

De inbreng van de Commissie Meijers is te vinden in hieronder te downloaden document.

CM1712

CM1712 Reactie van de Commissie Meijers op het regeerakkoord 2017-2021

In deze brief maakt de Commissie Meijers enige opmerkingen over in het regeerakkoord opgenomen afspraken op de beleidsterreinen Justitie en Veiligheid en Asiel en Immigratie. Onze Commissie heeft een selectie gemaakt van voorstellen waarvan zij bespreking op grond van haar mandaat het meest van belang acht.

CM1711

CM1711 Note on Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a centralized system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (TCN)

The Meijers Committee would like, once again and more elaborated, to express its concerns with regard to the Commission proposal of 29 June 2017 on the introduction of a centralized system, ECRIS-TCN (COM (2017/344).

CM1710

CM1710 Note on the definition of third-country nationals in the Commission’s ECRIS-TCN proposal

In June 2017 the Commission proposed to establish a centralized system, the ECRIS-TCN, for the exchange of criminal record data on convicted third-country nationals and stateless persons (COM(2017)344 final). The definition of a ‘third country national’ in Article 3 (g) of the proposal includes also Union citizens with a double nationality, whose second nationality is from a third state. The Meijers Committee explains why the wide definition of third-country national in this proposal is in breach of Union law.

CM1709

CM1709 Brief inzake het voorstel COM (2016) 7 tot wijziging van het Kaderbesluit inzake ECRIS (European Criminal Records Information System)

De Commissie Meijers wil uw aandacht vragen voor de behandeling van het voorstel COM (2016) 7 van 19 januari 2016 tot wijziging van het Kaderbesluit inzake ECRIS (European Criminal Records Information System) en het recentere voorstel COM (2017) 344 van 29 juni 2017 tot invoering van een centraal ECRIS-TCN.