Commentaren

CM1707

CM1707 Brief over de formatieonderhandelingen

De Commissie Meijers stuurt een brief met betrekking tot de verkennende gesprekken tot vorming van een nieuw kabinet. Onderdeel van de gesprekken zijn volgens de media opname in een regeerakkoord van ‘Turkijedeals’: afspraken met landen buiten Europa, naar voorbeeld van die met Turkije, over het direct terugnemen van asielzoekers en migranten. Tevens zou volgens de berichtgeving sprake zijn over het inrichten van asielprocedures buiten de Europese Unie (external processing).

CM1706

CM1706 Note on the EU law aspects of PNR in public transport

The PNR Directive (2016/681) entered into force on May 24, 2016, and EU Member States have two years to implement the directive. An international official working group from the Netherlands, Belgium, France and the United Kingdom is currently discussing the expansion of PNR data to other forms of public transport, such as international trains, international buses and maritime transport. The Meijers Commission hereby sends a note with considerations of the EU legislation that should be taken into account when deciding on such an extension.

CM1705

CM1705 Comment on the Draft Regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

On 21 December 2016, the European Commission submitted a proposal for a Regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders (COM(2016) 819 final). In this comment, the Meijers Committee wishes to express its concerns as to several aspects of the proposal. Moreover, with a view to future negotiations on the proposed Regulation, this letter contains a number of recommendations on how to respond to its troubling aspects.

CM1704

CM1704 Comment on the proposal for a Directive on countering money laundering by criminal law

On the 21st of December 2016 the European Commission published a Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law. The Meijers Committee would like to comment on the porposal and has written several recommendations.

CM1703

CM1703 Notitie ten aanzien van ontwikkelingen in de publieke en parlementaire voorziening EU-informatie

Begin maart vonden binnen de Nederlandse parlementaire context twee belangrijke ontwikkelingen plaats met betrekking tot de informatievoorziening van de Tweede Kamer en het publiek omtrent Europese besluitvorming. Op 6 maart ontving de Tweede Kamer van de parlementair advocaat het gevraagde juridische advies over de verenigbaarheid van de Richtsnoeren voor de behandeling van interne Raadsdocumenten met het Europese transparantierecht. Op 17 maart ontving de Tweede Kamer een voorstel van wet van de leden Maij en A.