Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law
CM2111

Tekortkomingen in de toegang tot documentenpraktijk van Frontex

Deze notitie gaat nader in op Frontex’ implementatie van het EU-recht op openbare toegang tot documenten, een centrale pijler van het voor EU-organen juridisch bindende transparantiekader. De notitie zet de volgende aspecten uiteen:

  • het juridisch kader voor toegang tot documenten (sectie 2);
  • Frontex’ verplichting tot het proactief openbaarmaken van documenten (sectie 3);
  • Frontex’ praktijk bij het behandelen van verzoeken om toegang tot documenten (sectie 4); en
  • de kwestie van toegang tot de rechter waar het openbare toegang tot documenten-besluiten betreft(sectie 5).
Download comment
Download comment

Published on
5 October 2021

EU agencies
transparency

Last comments