Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law

17 October 2023

Leesmateriaal conferentie etnische dataregistratie Commissie Meijers – 20 oktober 2023 Amersfoort

Hieronder vindt u een aantal artikelen m.b.t. wetgeving en beleid inzake etnische dataregistratie.

Achtergrondnotitie Etnische dataregistratie: wat zijn de effecten voor discriminatie?

Commissie Meijers

De spanning tussen het non-discriminatierecht en het gegevensbeschermingsrecht

Marvin Van Bekkum en Frederik Zuiderveen Borgesius

Een verkenning van visies van staf en studenten van kleur op antidiscriminatiedata

De Jonge Academie