Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law

14 September 2023

Conferentie Registratie van Etnische Gegevens – 20 oktober Amersfoort

Binnen het academische en beleidsveld bestaan er verschillende opvattingen over het verwerken van etnische gegevens. Voorstanders van de registratie van etnische gegevens stellen o.a. dat het verwerken van zulke gegevens essentieel is om ongelijkheid te meten en discriminatie effectief te bestrijden. Tegenstanders stellen o.a. dat registratie van etnische gegevens kan leiden tot negatieve gevolgen voor de betrokkenen. Het verwerken van etnische gegevens zou een inbreuk kunnen maken op privacy- en gegevensbeschermingsrechten en het gebruik van databestanden met zulke gegevens kan – bedoeld of onbedoeld –  discriminatie tot gevolg hebbenOm dieper in te gaan op de voor- en nadelen van de registratie van etnische gegevens voor beleids- en onderzoeksdoeleinden, organiseert de Commissie Meijers een conferentie op vrijdag 20 oktober 2023 in de Eenhoorn, Amersfoort (14:00-19:00, inclusief borrel). Tijdens de conferentie willen we voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek laten gaan over de diverse uitdagingen en dilemma’s rondom het verwerken van etnische gegevens.

Datum: 20 oktober 2023

Locatie: Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Inschrijven (beperkte plekken beschikbaar) 
Om u aan te melden kunt u gebruik maken van het volgende registratieformulier: https://bit.ly/etnischedataregistratie

Programma

 • 13:30-14:00 Registratie: koffie/thee
 • 14:00-14:10 Opening door dagvoorzitter prof. Ashley Terlouw
 • 14:10– 15:10 Keynote speeches 
  • 14:10:14:40 Frederik Zuiderveen Borgesius over de spanning tussen non-discriminatiebeleid en de AVG (in de context van AI), inclusief Q&A
  • 14:40-15:10: Michaela Moua over etnische dataregistratie en EU-wetgeving en -beleid, inclusief Q&A
 • 15:10-15:40: Pauze
 • 15:40-17:00 Paneldiscussie in reactie op keynote speeches, interactief met het publiek – geleid door CM lid Sarah Eskens met als panelleden:
  • Machiel Keestra (UvA)
  • Janneke Gerards (UU)
  • Guido Terpstra (College voor de Rechten van de Mens)
  • Jasper Kars (Ministerie Binnenlandse Zaken)
  • Marvin van Bekkum (promovendus Digital Security Radboud Universiteit
 • 17:00-17:15 Wrap-up door dagvoorzitter Ashley Terlouw
 • 17:15-18:00 Borrel