Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law

17 January 2024

Commissie Meijers commentaar ten behoeve van de onderhandelingen over het regeerakkoord

De Commissie Meijers brengt vandaag haar commentaar uit waarin wij aandacht vragen voor een aantal voorstellen uit de verkiezingsprogramma’s van de nu onderhandelende partijen die mogelijk onderwerp van bespreking zijn bij de vaststelling van het regeerakkoord. Met de uitleg waarom deze voorstellen in strijd zijn met het internationale en Unierecht, hoopt de Commissie Meijers een bijdrage te kunnen leveren aan een doeltreffend regeerakkoord dat in overeenstemming is met de beginselen van de rechtsstaat.

De geselecteerde voorstellen waar de Commissie Meijers extra aandacht aan besteedt, bevinden zich op het gebied van het nationaliteitsrecht, asielrecht, migratierecht en strafrecht. De onderwerpen variëren van het verbod op dubbele nationaliteit, intrekking van het Nederlanderschap na strafrechtelijke veroordeling, een opt-out clausule voor asiel en migratie, een mogelijke asielstop of -quota, altijd detentie bij illegaal verblijf, levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot eerdere vrijlating, minimumstraffen en de verruiming van de toepassing van het volwassenstrafrecht op minderjarigen.

Het volledige commentaar van de Commissie Meijers is beschikbaar via deze link.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris:
Barbara Safradin
Surinameplein 124III | 1058 GV Amsterdam
T: 020 362 0505
E: b.safradin@commisisie-meijers.nl
W: www.commissie-meijers.nl
Project Safeguarding the Rule of Law in the EU

Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht