Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law
CM2406

Commissie Meijers commentaar in reactie op het Hoofdlijnenakkoord

Met dit commentaar vraagt de Commissie Meijers aandacht voor een aantal voorstellen uit het Hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2024. Met de uitleg waarom deze voorstellen in strijd zijn met het internationale en Unierecht, hoopt de Commissie Meijers een bijdrage te kunnen leveren aan een doeltreffend regeerakkoord dat in overeenstemming is met de beginselen van de rechtsstaat.

Onze Commissie heeft een selectie gemaakt van voorstellen waarvan zij bespreking op grond van haar doelstelling het meest van belang acht. Het gaat om een aantal specifieke voorstellen die zijn gedaan op het gebied van het asielrecht, migratierecht, nationaliteitsrecht en het strafrecht.

Download comment

Download comment

Published on
21 June 2024

asielrecht
Hoofdlijnenakkoord
migratierecht
nationaliteitsrecht
strafrecht

Last comments