Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law
CM2015

Reactie van de Commissie Meijers op het voorstel van rijkswet tot aanpassing van de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Binnenkort houdt de Tweede Kamer een plenair debat over het voorstel van de leden Verhoeven en Jetten (‘de initiatiefnemers’) om bij rijkswet een procedure tot aanpassing van de Grondwet te initiëren.De door de initiatiefnemers voorgestelde aanpassing van de Grondwet strekt ertoe dat het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie middels de toevoeging van een tweeledig artikel (te noemen artikel 95a) voor het eerst op grondwettelijk niveau geregeld zou worden. Met deze notitie gaat de Commissie Meijers in op de merites van dit voorstel.

Download comment
Download comment

Published on
20 November 2020

rule of law

Last comments