Kommentare

CM2103

CM2103 Reactie internetconsultatie intrekking Nederlanderschap

De Commissie Meijers heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel om de ‘horizonbepaling’ bij artikel 14 lid 4 RWN te laten vervallen, waardoor het ook na 1 maart 2022 mogelijk zal blijven om zonder definitieve strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap in te trekken van personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. De Commissie Meijers pleit in deze reactie tegen dit wetsvoorstel.

CM2101

CM2101 Brief an die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft betreffend Schritte zur Verbesserung der Transparenz der Entscheidungsprozesse innerhalb der EU

Portugal hat seit Anfang Jänner die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die Meijers Kommission hat bereits der antretenden deutschen Ratspräsidentschaft in diesem Kommentar im Mai 2020 eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Transparanz der Gesetzgebung in der Europäischen Union unterbreitet. Die Meijers Kommission will auch mit diesem Kommentar der portugiesischen Ratspräsidentschaft einige Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz der EU-Entscheidungsfindung geben.

CM2101

CM2101 Letter to the Portuguese Presidency of the Council of the European Union concerning steps towards the improvement of decision-making transparency

Here you can read our letter to the Portugal's Permanent Representative to the EU, Nuno Brito,  about the Portuguese Presidency of the Council of the European Union and steps concerning the improvement of decision-making transparency.

CM2004

CM2004 Kommentar zu den Schritten, die während der bevorstehenden EU- Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland zur Verbesserung der Transparenz der Entscheidungsfindung im Rat unternommen werden sollten

In der Erklärung der Trio-Präsidentschaft 2020-2021 hat sich Deutschland der Erklärung angeschlossen, die Stärkung der Demokratie alszentrales Anliegen zu erklären. Eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren der europäischen Demokratie ist die Transparenz ihrer Entscheidungsprozesse. In diesem Kommentar geben wir sech sonkrete Handlungsvorschläge für die EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland zur Verbesserung der Transparenz der Entscheidungsfindung im Rat.

CM2018

CM2018 Brief over de JBZ-Raad van 14 december 2020 (Migratie- en asielpact)

Voor de JBZ-Raad van 14 deceber 2020 is onder meer een oriënterend debat gepland over het Migratie- en asielpact. Ter voorbereiding op het algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot dit onderwerp.