Kommentare

CM1814

CM1814 Brief over de JBZ Raad van 11 en 12 oktober 2018

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018. Ter voorbereiding op het algemeen overleg van 10 oktober, stuurt de Commissie Meijers een brief  van de belangrijkste punten uit die Engelstalige notitie over E-evidence. Daaronder volgt een korte analyse over de voorgestelde uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie.