Kommentare

CM2003

CM2003 Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus (migratieketen)

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart jl. betreffende Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus. Daarin wordt aangekondigd dat nieuwe asielzoekers niet tot de COA-opvang worden toegelaten en dat identificatie, registratie en gehoren worden opgeschort. Later werd verduidelijkt dat nieuwe asielzoekers tijdelijk in noodopvang terecht kunnen, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet.

 

CM2002

CM2002 Brief over de JBZ-Raad van 12 en 13 maart

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2020. Ter voorbereiding op het Algemeen overleg, vindt u in deze brief enkele commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de JBZ-Raad.

CM2001

CM2001 Brief over de Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020. Ter voorbereiding op het Algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Informele JBZ-Raad.

CM1912

CM1912 Brief over de JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 en 3 december 2019. Ter voorbereiding op het algemeen overleg, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen op de agenda van de JBZ-Raad.

CM1911

CM1911 Note on the Transparency of EU decision making following the “Seminar on the Future of EU Transparency”

The Finnish Presidency held a seminar on the 24th of September 2019 regarding the future of EU transparency in Brussels. In this note, the Meijers Committee takes this opportunity to elaborate further on some of the issues discussed.