Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht

Projectmedewerker (m/v/x) - 32 uur

Commissie Meijers

De Commissie Meijers is een onafhankelijke groep van juridische experts die de Europese instellingen (de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement) en de Eerste en Tweede Kamer (ongevraagd) adviseert over het Europese straf-, asiel-, migratie-, privacy-, non-discriminatie- en institutioneel recht. De Commissie Meijers bevordert de openbare en democratische besluitvorming, het respect voor mensenrechten en de waarborging van de toegang tot de rechter in het proces van de Europese samenwerking op het gebied van justitie, migratie en veiligheid. De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De Commissie wordt ondersteund door andere aanverwante organisaties.

Per direct is er een vacature voor de functie van

Projectmedewerker m/v/x
voor 32 uur

 

Functieomschrijving

De projectmedewerker is als secretaris verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het rechtsstaatproject “Waken over de rechtsstaat in de EU” van de Commissie Meijers (2021-2023). De projectmedewerker organiseert in samenwerking met het dagelijks bestuur en de projectleden de activiteiten en producties in het kader van het project. Het project heeft een inhoudelijke en een organisatorische component. Inhoudelijk wordt aandacht besteed aan de rechtsstaat in de EU en de agentschappen van de EU door middel van geschreven commentaren en daaropvolgende seminars en congressen. Organisatorisch wordt ingezet op het vergroten van de impact van de Commissie Meijers in het algemeen en in het bijzonder in Duitsland. De projectmedewerker draagt zorg voor de uitvoering van deze projectdoelstellingen. De medewerker is het aanspreekpunt voor de bij het project betrokken leden. Dagelijkse beslissingen neemt de projectmedewerker in overleg met de secretaris, die optreedt als coördinator van het project. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de voorzitters van de projectgroepen dan wel het dagelijks bestuur.

Taken

In overleg met de voorzitter en secretaris bent u verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke uitvoering van het project “Waken over de Rechtsstaat in de EU”, dit omvat de volgende taken:

  • Organiseren, voorbereiden en afwikkelen van vergaderingen, werkbezoeken en bijeenkomsten van de Commissie op het terrein van het project.
  • Bijhouden en signaleren van juridische en politieke ontwikkelingen op het terrein van het project.
  • Vertegenwoordigen van de Commissie, zelfstandig of in delegatieverband, bij bijeenkomsten/hoorzittingen en richting ondersteunende organisaties op het terrein van het project.
  • Verrichten van onderzoek op thema´s en het opstellen van conceptadviezen, brieven, speeches en artikelen.
  • Fondsenwerven, schrijven van (jaar)rapportages, beheer van website en sociale media.
  • Beheren van de financiële zaken van het rechtsstaatproject: rekeningen, begrotingen en financiële verslagen.
  • Begeleiden van stagiairs van het project.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde juridische opleiding met aantoonbare ervaring en interesse voor het werkveld van de Commissie Meijers. U heeft inzicht in de Nederlandse en de Europese politieke verhoudingen en wetgevingsprocessen. U heeft ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding, u bent proactief en organisatorisch sterk en u beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. Belangrijke beslissingen neemt u in overleg met de leden van de Commissie, maar hiernaast wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. U heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift. Het spreken van Duits is een pre. U heeft enige ervaring met fondsenwerving en het beheer van financiën.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar. Wij bieden een uitdagende en inspirerende werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% (een dertiende maand). Formeel komt u in dienst bij de Stichting Migratierecht Nederland te Amsterdam, die het secretariaat van de Commissie Meijers huisvest. U ressorteert onder de directeur van die stichting. Functionele aansturing geschiedt door de voorzitter van de Commissie Meijers.

Uw reactie

Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie Meijers, Prof. Ashley Terlouw, tel 06 14 31 69 73 en email: post@commissie-meijers.nl.

Stuur uw sollicitatiebrief vóór 30 januari 2022 aan het secretariaat van de Commissie Meijers via: post@commissie-meijers.nl