Commentaren

CM1810

CM1810 Notitie ten aanzien van de stilstand in de behandeling van de Initiatiefwet Europese Informatievoorziening

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van het verslag van het algemeen overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken over de informatievoorziening over Europese besluitvorming van 12 april jl.