Commentaren

CM1807

CM1807 Brief over de externe dimensie van het Europese asielbeleid

Aankomende dinsdag overlegt de Tweede Kamer met de Minister-President over de aanstaande Europese Raad op 28-29 juni. Op de Raadsagenda staan enkele dringende vraagstukken, waaronder de externe dimensie van het Europese asielbeleid. Ten behoeve van de Nederlandse standpuntbepaling in de Raad, stuurt de Commissie Meijers deze brief.