Commentaren

CM1709

CM1709 Brief inzake het voorstel COM (2016) 7 tot wijziging van het Kaderbesluit inzake ECRIS (European Criminal Records Information System)

De Commissie Meijers wil uw aandacht vragen voor de behandeling van het voorstel COM (2016) 7 van 19 januari 2016 tot wijziging van het Kaderbesluit inzake ECRIS (European Criminal Records Information System) en het recentere voorstel COM (2017) 344 van 29 juni 2017 tot invoering van een centraal ECRIS-TCN.