Comments

CM2008

CM2008 Brief over de JBZ-Raad van 13 november 2020 (EU migratie- en asielpact)

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13 november 2020. Ter voorbereiding op het Algemeen overleg op 11 november 2020, vindt u in deze brief een aantal commentaren en vragen met betrekking tot het nieuwe migratie- en asielpact van de Europese Unie.