Comments

CM1901

CM1901 Herziening gesubsidieerde rechtsbijstand in asielzaken

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van de brief van 16 november 2018 van de Staatssecretaris van Justitie, waarin onder meer het voornemen is vervat om de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers te beperken. De Commissie Meijers heeft ernstige bedenkingen bij dit voornemen en is van oordeel dat het een onaanvaardbare afkalving van de rechten van de asielzoeker vormt. De ondermijning van de rechtspositie van asielzoekers dreigt voorts in strijd te komen met toekomstige Unierechtelijke wetgeving.