Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law
CM2107

‘Working Documents’ (WK) in de Raad van de EU veroorzaken zorge-lijke toename van geheimhouding in wetgevingsproces

Welke EU-wetgevingsdocumenten wel of niet openbaar zijn is al lang omstreden in de Raad van de EU, ondanks duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie. Bij de invoering van het zoge-naamde ‘Delegates’ Portal’ in 2015 werden alle categorieën informele Raadsdocumenten vervan-gen door het nieuwe label ‘working document’ (WK). Deze notitie gaat in op de invoering van het WK-label, het aantal betroffen documenten en de gevolgen daarvan voor wetgevingstransparantie.

Download comment
Download comment

Published on
10 June 2021

transparency

Last comments