Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law
CM2103

Reactie internetconsultatie intrekking Nederlanderschap

De Commissie Meijers heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel om de ‘horizonbepaling’ bij artikel 14 lid 4 RWN te laten vervallen, waardoor het ook na 1 maart 2022 mogelijk zal blijven om zonder definitieve strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap in te trekken van personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. De Commissie Meijers pleit in deze reactie tegen dit wetsvoorstel.

Download comment
Download comment

Published on
22 January 2021

migration law

Last comments