Commissieleden

Prof. mr. Th.A. de Roos

Voorzitter
 • Emeritus hoogleraar strafrecht, Tilburg University
 • Honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
 • Commissievoorzitter sinds 2014

Mr. dr. M. den Heijer

Vicevoorzitter
 • Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • Bestuurslid, Universitair Vluchtelingenfonds UAF

Prof. mr. J.W. Ouwerkerk

Vicevoorzitter
 • Hoogleraar Europees Strafrecht,                                                          

    Universiteit Leiden

Mr. N. Kalkan

Secretaris

Prof. mr. H. Battjes

Lid
 • Hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr. P. Boeles

Lid
 • Emeritus hoogleraar migratierecht, Leiden Universiteit
 • Gasthoogleraar migratierecht, Vrij Universiteit Amsterdam

Mr. dr. E.R. Brouwer

Lid
 • Universitair hoofddocent migratierecht
  Vrije Universiteit Amsterdam

DR. E. DE Busser

Lid
 • Hogeschooldocent aan de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid, Haagse Hogeschool
 • Senior researcher aan de Faculteit IT & Design, Haagse Hogeschool

Dr. K.A.E. Franssen

Lid
 • Senior consulent asiel en integratie, Vluchtelingenwerk Nederland

Mr. dr. W. Geelhoed

Lid
 • Universitair docent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Noord-Nederland

Prof. mr. C.A. Groenendijk

Lid
 • Emirtus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Commissie Meijers 1997 - 2014

Prof. S.E.M. Herlin-Karnell

Lid
 • Hoogleraar "EU Constitutional Law and Justice" en University Research Chair, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Co-directeur, VU Centre for European Legal Studies

Dr. M. Hillebrandt

Lid
 • Postdoctoraal onderzoeker QUAD-project, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Bielefeld

Prof. dr. P.J.A. de Hert

Lid
 • Hoogleraar strafrecht, Vrije Universiteit Brussel
 • Universitair hoofddocent privacyrecht, Tilburg University

Dr. H. Hijmans

Lid
 • Onafhankelijk consultant EU privacy, Centre for information Policy Leadership,
 • Voormalig adviseur en leidinggevende EDPS

Mr. R. van der Hoeven

Lid
 • Partner, NautaDutilh
 • Voorzitter, adviescommissie strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. D. Houtzager

Lid

Collegelid, College voor de Rechten van de Mens

Mr. H. Jahae

Lid
 • Partner, Jahae Advocaten
 • Lid, adviescommissie strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Dhr. A. KRUYT

Lid
 • Interim manager
 • Mede-oprichter, Landelijk Bureau Racismebestrijding

Prof. mr. M.J.J.P. Luchtman

Lid
 • Hoogleraar strafrecht, Universiteit Utrecht

Prof. mr. P.A. Nollkaemper

Lid
 • Hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit van Amsterdam

Mr. dr. L.A. van Noorloos

Lid
 • Universitair docent Europees strafrecht, Tilburg University
 • Voorzitter, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen

Lid
 • Honorair raadsheer--plaatsvervanger, Gerechtshof Den Haag
 • Voormalig voorzitter Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), Ministerie van Justitie

Mr. N. Pinto

Lid
 • Beleidsmedewerker, Radar/Art. 1 Anti-discriminatiebureau

Dr. J.J. Rijpma

Lid
 • Universitair hoofddocent Europees recht, Universiteit Leiden

Prof. mr. P.R. Rodrigues

Lid
 • Hoogleraar immigratierecht, Leiden Universiteit

MR. D. Schaap

Lid
 • Advocaat bij Wybenga Advocaten

Mr. N. Tuijn

 • Senior raadsheer afdeling strafrecht
  Gerechtshof Den Bosch

 

Mr. Dr. M.I. Veldt-Foglia

Lid
 • Raadsheer, Gerechtshof Den Haag, afdeling strafrecht

Prof. dr. G. Vermeulen

Lid
 • Hoogleraar strafrecht, Universiteit van Gent

Mr. B. Wegelin

Lid
 • Advocaat bij Everaert Advocaten
 • Lid van de adviescommissie vreemdelingenrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. M. Wijnkoop

Lid
 • Senior strategisch adviseur, Vluchtelingenwerk Nederland

Dr. F. Zuiderveen Borgesius

Lid
 • Onderzoeker, IViR Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam

Dr. K.M. Zwaan

Lid
 • Onderzoeker, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen