Commentaren

CM1703

CM1703 Notitie ten aanzien van ontwikkelingen in de publieke en parlementaire voorziening EU-informatie

Begin maart vonden binnen de Nederlandse parlementaire context twee belangrijke ontwikkelingen plaats met betrekking tot de informatievoorziening van de Tweede Kamer en het publiek omtrent Europese besluitvorming. Op 6 maart ontving de Tweede Kamer van de parlementair advocaat het gevraagde juridische advies over de verenigbaarheid van de Richtsnoeren voor de behandeling van interne Raadsdocumenten met het Europese transparantierecht. Op 17 maart ontving de Tweede Kamer een voorstel van wet van de leden Maij en A.